Zanimljivosti

Što je biomasa i kako se koristi?

Sve se češće susrećemo s pojmom biomasa kad govorimo o najisplativijim načinima grijanja. No, što taj pojam točno označava?

Biomasa je organska tvar nastala rastom bilja i životinja i predstavlja obnovljivi izvor energije koji uključuje ogrjevno drvo, grane, piljevinu, koru i ostale ostatke iz drvne industrije. Uz to možemo spomenuti i ostatke iz stočarstva, životinjski izmet, komunalni i industrijski otpad, ostatke pri rezidbi vinove loze i maslina i mnoge druge prirodne otpade.

Biomasa se može koristiti u industrijskoj proizvodnji ili kao gorivo, a najčešća upotreba je u potrošnji energije za kuhanje i grijanje.

Najveća prednost biomase leži u činjenici da je ona nepresušan izvor energije koji nema prevelikog negativnog utjecaja na okoliš. Razlog tome je što biomasa izgaranjem ne pušta višak CO2 u okoliš. Naime, ona za svoj rast i razvoj koristi upravo CO2 koji izgaranjem iz sebe i ispušta, pa se zbog tog nikad ne stvara višak ugljikovog dioksida u atmosferi. Kod fosilnih goriva to nije stvar jer se njihovim izgaranjem oslobađa ugljik koji je davno zarobljen što znači da se njihovim izgaranjem razina ugljikovog dioksida u atmosferi povećava.

No, to ne znači da biomasa nema negativnih učinaka na prirodu. I njezino korištenje može doprinijeti globalnom zatopljenju u slučaju da se pretjeranom sječom drveća, a nedovoljnom sadnjom novih drveća, uništi prirodna ravnoteža. Zato moramo biti posebno oprezni i osjetljivi na ilegalnu sječu drveća koja narušava tu ravnotežu.

Izvori biomase

Kako smo već rekli, biomasa nije jednostavan pojam već se odnosi na energiju koja se može dobiti iz različitih izvora. Tako biomasu možemo podijeliti na:

 • Ostaci i otpad nastao pri piljenju, brušenju, blanjanju…
 • Služi kao gorivo u vlastitim kotlovnicama, sirovina za proizvode, brikete, pelete
 • Jeftinije je i kvalitetnije gorivo od šumske biomase
 • Slama, kukuruzovina, ljuske, koštice
 • Služe kao gorivo u vlastitim kotlovnicama
 • Služe kao sirovina za proizvodnju (briketi, peleti)
 • Prerađuje se prešanjem, baliranjem, peletiranjem
 • Anaerobna fermentacija (izmet – sve vrste životinja + zelena masa)
 • Nastaje spaljivanjem (lešine)
 • Proizvodnja bioplina
 • Zelena frakcija kućnog otpada
 • Biomasa iz parkova i vrtova s urbanih površina
 • Mulj iz kolektora otpadnih voda

Prednosti korištenja biomase

Važnost i prednosti korištenja biomase kao goriva prepoznaje i Europska Unija koja potiče poboljšanje politike o biomasi kako bi se povećala i sama primjena biomase u svrhu smanjenja stakleničkih plinova i njihova stabiliziranja. S tim na umu i Republika Hrvatska je donijela odluku o davanju državnih subvencija za ugradnju sustava grijanja koji koriste obnovljive izvore energije, u što ulazi i biomasa.

Materijali biomase

Biomasa je jako dobro rješenje u odnosu na ostale obnovljive izvore energije zato što se koristi u svom izvornom obliku!

Republika Hrvatska je donijela odluku o davanju državnih subvencija za ugradnju sustava grijanja koji koriste obnovljive izvore energije, među kojima je i biomasa!

Biomasa je jako dobro rješenje u odnosu na ostale obnovljive izvore energije zato što se koristi u svom izvornom obliku, bez dodatnih procesiranja. Samim time zahtjeva manje obrađivanja i lakša je za upravljanje, a najbolji primjer tome su ogrjevna drva. Hrvatska ima posebno velik potencijal za iskorištavanje biomase zbog svog reljefa i svojih bogatih prirodnih resursa, pa se može reći da je budućnost Hrvatske upravo u korištenju biomase za dobivanje energije.

Korištenje biomase

Biomasa se, kako smo već naglasili, može koristiti u različite svrhe. Najčešće se koristi u svrhe grijanja, kuhanja ili zagrijavanja vode, ali se njena korist odnosi i na proizvodnju električne energije, proizvodnju biogoriva i proizvodnji bioplina.

Grijanje

Najpoznatiji način grijanja na biomasu je grijanje na pelet o kojemu smo već pisali. To je kompaktno ekološko gorivo koje se dobiva tehnološkim postupkom mljevenja, sušenja i prešanja raznih biomaterijala, najčešće drveta. Pelet je popularno rješenje zbog velike energetske učinkovosti i jednostavnosti skladištenja. Naime, za skladištenje peleta potreban je mali prostor i sam proces grijanja je manje zahtjevan.

Peleti na hrpi

Najpoznatiji način grijanja na biomasu je grijanje na pelet

Biogoriva

Preradom biomase u proizvodnji se dobivaju i tzv. biogoriva. Ona su bolje ekološko rješenje od fosilnih goriva, ali sama proizvodnja je još uvijek dosta skupa pa nije toliko rasprostranjeno. Glavna biogoriva su bioetanol i biodizel.

Bioetanol se proizvodi iz krumpira, suncokreta, kukuruza i sličnih biomasa, a predstavlja alternativu benzinu. Najviše se proizvodi u Brazilu, a svijet je već prepoznao prednosti korištenja bioetanola umjesto benzina, pa i sama Europska Unija već koristi bioetanol u različite svrhe.

Biodizel, kako mu ime govori, je ekološki prihvatljiva alternativa običnom dizelu. Nastaje najviše iz uljarica i siguran je za okoliš. Također ima velike prednosti u odnosu na obični dizel, pa se već proizvode vozila koja mogu voziti na biodizel, a u budućnosti se može očekivati porast broja takvih vozila.

Bioplin

Proizvodi se preradom životinjskog izmeta, krute biomase i kanalizacijskog otpada. Zanimljivo je to što se njegovim pročišćavanjem može dobiti plin koji je čist poput prirodnog plina. Bioplin se može koristiti kao pogonsko gorivo za vozila, za dobivanje električne energije i grijanje vode. Samim time, on predstavlja jako dobru alternativu prirodnom plinu.

Važnost biomase u budućnosti

Posljednjih godina sve više govori o tome kako je današnji pristup energiji teško održiv. Iscrpljuju se resursi, a zagađenje atmosfere i okoliša sve je očitije. Zbog toga je jako važno upoznati prednosti korištenja biomase za proizvodnju energije.

Biomasa čuva okoliš, lako se proizvodi, ne iziskuje dodatnu preradu i ne stvara višak ugljikovog dioksida u atmosferi!

Također, u svojem izgaranju biomasa ispušta onoliko ugljikova dioksida koliko je potrebno jednoj biljci za njezin rast. Time se stvara cirkularno korištenje biomase, bez straha da će se u atmosferi stvoriti višak CO2. S tim na umu dolazimo do najvažnije uloge biomase: u budućnosti će moći potpuno zamijeniti benzin i obični dizel i ostale izvore energije koji nepovoljno djeluju na naš planet.

Ako imate bilo kakva pitanja o korištenju biomase za dobivanje toplinske energije ili želite u svom domu koristiti biomasu za grijanje, javite se u našu poslovnicu ili nas kontaktirajte!

Related Posts

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)