Savjeti, Zanimljivosti

Savjeti Centrometala – kako produžiti vijek trajanja kotla

Centrometal d.o.o. jedan je od vodećih hrvatskih proizvođača termotehničke opreme, izdao je jasna uputstva kako sačuvati svoj kotao i produljiti mu vijek trajanja.

Iz Centrometala ističu da ispravno ugrađeni kotlovi mnogim korisnicima služe više od 15 godina!

Naravno, za to je potrebno pridržavati se tehničkih uputa koje se nalaze uz proizvod i/ili koje dobiju od ovlaštenih servisera i montera.

Iz Centrometala navode da su najčešće pogreške koje korisnici rade:

  • ne pridržavaju se uputa o održavanju kotla
  • drva nisu dovoljno suha (minimalno sušenje godinu dana)
  • dimnjaci nisu u skladu s tehničkim uputama
  • nema ili se ne koristi zaštita povratnog voda kotla (ručni 4kraki ventil)
  • kotlovi su predimenzionirani

VAŽNA PRAVILA

ODGOVARAJUĆA SNAGA

Kotao nesmije biti prejak. Potrebna snaga za grijanje mora se precizno izračunati.

SPRJEČITI KONDENZACIJU

Kondenzacija u kotlu je najveći neprijatelj kod kotlova na kruta goriva.

ISPRAVNE DIMENZIJE DIMNJAKA

Podtlak u dimnjaku mora biti odgovarajući za snagu kotla.

REDOVITO ČIŠĆENJE

Svaki milimetar čađe na stjenkama kotla smanjuju snagu za 5%.

ODRŽAVANJE KOTLA

Kako bi bili zadovoljni kotlom (njegovim korištenjem i snagom) kotao treba ložiti na 75-80°C te redovito održavati – čistiti pepeo iz pepeljare, naslage čađe sa stijenki ložišta kotla i registara te čađu iz dimne kutije, dimovoda te dimnjaka. Važno je znati da 1mm čađe na stijenkama kotla znače minimalno 5% veću potrošnju kotla (tj. 5% manje iskorištenje kotla). Ukoliko se kotao ne održava, sloj čađe u ložištu može doseći 5 ili 10mm, a to znači 25-50% veća potrošnja goriva! Ukoliko se u ložištu kotlu u kratkom vremenu nakuplja smola, osim loženja mokrim drvom uzrok može biti i prehladan povrat kotla – kondenzacija u kotlu (povratni vod hladniji od 60°c).

Kako bi se osigurao ispravan rad kotla i dobila deklarirana snaga, drvo kojim se kotao loži mora biti između 15 i 25% vlage – a to se može postići jedino sušenjem drva minimalno godinu dana!

Ukoliko drvo ima veću vlagu, kotao prvo mora potrošiti dio energije na ‘sušenje’ tog prevlažnog drva kako bi mogao nakon toga ‘preuzeti’ njegovu energiju, a to znači da zapravo u grijanje će dati manje energije nego da se loži suhim drvom. Ukoliko kotao kondenzira (povrat vode u kotao hladniji od 60°C) i stijenke u ložištu su vlažne, kotao se puno brže ‘maže’, puno ga je teže čistiti, daje manje energije grijanju i kotao će ubrzo procuriti. Kako bi se to spriječilo, između kotla i sistema grijanja se ugrađuje ‘zaštita povratnog voda kotla’.

Ukoliko je kotao ugrađen na direktni sustav grijanja (bez pufera), obavezna je ugradnja ručnog 4krakog ventila te njegovo korištenje. Ovisno o godišnjem dobu, ručni četverokraki ventil se mora okretati (obično ca. 6x godišnje) kako bi se održala temperatura povratnog voda iznad 60°C – također je važno da se pumpa kotla pali tek kada je u kotlu 60°C što osigurava već ugrađeni termostat pumpe na kotlu. Ako se kod otvaranja vratiju kotla jako dimi iz kotla i kotao ne može postići nazivnu snagu, obavezno provjeriti čistoću kotla, dimnjače i dimnjaka (ukoliko smo sigurni da je dimnjak dobro dimenzioniran) – vidi odlomak dimnjak. Kotao na kruto gorivo ima najveće iskorištenje kada je regulator propuha potpuno otvoren (kada radi na nazivnoj snazi). Čim se regulator počne spuštati, efikasnost kotla je manja i potrošnja goriva veća. Iz tog se razloga uvijek preporuča ugradnja kotla na kruto gorivo uz adekvatno dimenzioniran pufer (akumulacijski spremnik) (tada se ne može pretjerati snagom kotla!) – volumen pufera minimalno 30 litara/kw kotla.

Kod predimenzioniranog kotla ugrađenog na direktni sustav grijanja regulator propuha nije nikada potpuno otvoren, a to automatski znači da kotao nikada ne radi sa maksimalnim iskorištenjem.

DIMNJAK

Ispravno dimenzioniran i izveden dimnjak preduvjet je za siguran rad kotla i ekonomičnost grijanja. Dimnjak mora biti dobro toplinski izoliran, plino ne-propustan i gladak. Na donjem dijelu dimnjaka moraju biti ugrađena vrata za čišćenje. Zidani dimnjak mora biti troslojan sa srednjim izolacijskim slojem iz mineralne vune. Debljina izolacije mora biti minimalno 30 mm ako je dimnjak građen uz unutarnju stijenu, odnosno 50 mm ako je građen s vanjske strane objekta. Unutarnje dimenzije svijetlog presjeka dimnjaka ovisne su o visini dimnjaka i snazi kotla. Za pravilan odabir dimnjaka dimenzioniranje se mora provesti prema dijagramima na slici 7. Temperatura dimnih plinova na izlazu iz dimnjaka mora biti najmanje 30°C viša od temperature kondenziranja plinova izgaranja. Izbor i izgradnju dimnjaka obavezno povjeriti stručnjaku.

Primjer dimenzioniranja dimnjaka pomoću dijagrama

Dimenzioniranje dimnjaka za kotlove, izvor Centrometal.hr

Propisani maksimalni razmak između kotla i dimnjaka je 600 mm, a minimalni 300 mm. Dimovodna cijev mora biti pod kutem od 30°- 45° (Slika 6.). Da spriječimo ulaz kondenzata iz dimnjaka u kotao, moramo ugraditi dimovodnu cijev 10 mm dublje u dimnjak. Spojnu dimovodnu cijev između kotla i dimnjaka potrebno je toplinski izolirati izolacijskim slojem mineralne vune debljine 30 – 50 mm. Kako bi se sprječila kondenzacija u dimnjači i intenzivno nakupljanje smole.

AKUMULACIJSKI SPREMNIK

Jeste li znali da je u nekim zemljama zapadne Europe obavezna ugradnja akumulacijskog spremnika uz kotlove na kruta goriva?

Prikaz akumulacijskog spremnika

Neke prednosti dobro dimenzioniranog akumulacijskog spremnika (pufera):
– optimalan rad kotla, neovisno o stvarno potrebnoj snazi objekta te samim time manja potrošnja goriva.
– uz pufer je obavezna ugradnja termostatske zaštite povratnog voda kotla čime se kotao automatski štiti od prehladnog povrata.
– povećan komfor loženja cjepanicama – kotao se loži kada se ima vremena (kako bi se napunio pufer), a ne kada je potreba za grijanjem.
– iza pufera može se ugraditi bilo kakva digitalna regulacija sustava grijanja koja može povećati komfor i smanjiti potrebu za energijom (u ovisnosti o vanjskoj temperaturi.

Sve ove prednosti zapravo višestruko anuliraju jedine dvije mane pufera – mjesto ugradnje i njegovu cijenu.

Regulator d.o.o. – ovlašteni montaža i servis Centrometal proizvoda

Centrometal d.o.o. jedan je od vodećih hrvatskih proizvođača termotehničke opreme. Tvrtka osnovana davne 1965. godine kao obrt za montažu i sustave centralnog grijanja godinama se usavršavala i specijalizirala te danas na tržište stavlja proizvode provjerene kvalitete i visoke učinkovitosti. Centrometal d.o.o. danas broji preko 200 zaposlenika te posluje na tržištima tridesetak europskih zemalja, a u pet od njih ima organiziranu vlastitu servisnu službu.

Regulator d.o.o. ovlašteni je serviser za Centrometal proizvode te u našoj ponudi možete pronaći kompletan asortiman spomenutog proizvođača. Valja istaknuti da puštanjem u pogon proizvoda od strane ovlaštenog servisera, kao i servisiranjem proizvoda kod ovlaštenog servisera, zadržavate jamstvo proizvođača.

Za sve Centrometal proizvode vršimo besplatnu dostavu na području Vukovarsko-srijemske županije (Vinkovci, Vukovar, Ilok, Županja te okolna mjesta

Related Posts

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)