Pravila natječaja

Pravila nagradnog natječaja “Regulator slavi 25 godina”

PRAVILA


Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: REGULATOR d.o.o. za trgovinu i usluge. OIB: 81653537589; Adresa 32251 Privlaka, Školska 65; (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj ‘Regulator slavi 25 godina’ (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora i proslave rođendana na njegovoj službenoj Facebook stranici Regulator.hr (https://www.facebook.com/Regulator.hr).
Nagradni natječaj će se odvijati u 4. (četiri) etape i traje od 06.08.2018. godine u 12:00h do 13.09.2018. godine u 12:00h.

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Facebook stranici Organizatora https://www.facebook.com/Regulator.hr.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Hrvatskoj za fizičke nagrade (1. kolo, 3. kolo, i 4.kolo) dok Usluge koje su dio nagradne igre (Servis Vaillant plinskog bojlera – 2.  kolo) mogu ostvariti samo osobe s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske  županije, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja. Nagradu u sklopu Natječaja ne može osvojiti ni osoba koja je osvojila nagradu u sklopu bilo kojeg natječaja Organizatora koji se odvijao na Facebook ili web stranici Organizatora u posljednja tri (3) mjeseca od datuma početka ovog Natječaja.

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Za maloljetnu osobu Suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati. Maloljetnici se mogu natjecati u nagradnoj igri ukoliko imaju izričitu suglasnost roditelja ili skrbnika.

Prema zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnika i preuzimaju.

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Cilj Natječaja je da Sudionik odgovori točno na nagradno pitanje svake etape i klikne “Sviđa mi se” na objavu koja najavljuje natječaj na službenoj Facebook stranici Regulator d.o.o. https://www.facebook.com/Regulator.hr, gdje će nagradno pitanje biti objavljeno.

1.Kolo [8.8. – 12.8.], nagrada:ROSAN STOLZ ugradbena slavina za umivaonik
2.Kolo [14.8. – 22.8.], nagrade:  6 servisa Vaillant plinskog kombi bojlera
3.Kolo [23.8. – 30.8.], nagrada: TECE BASE vodokotlić + tipka TECE NOW krom sjaj + TECE maxiflex rukavice i TECE građevinski metar
4.Kolo [31.8. – 13.9.], GLAVNA NAGRADA: KLIMA UREĐAJ AZURI NORA 3,2 KW

Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA

Dobitnik pojedine etape nagradnog natječaja je osoba koja točno odgovori na nagradno pitanje pojedine etape. U slučaju višestrukih točnih odgovora dobitnik će se birati nasumično između Sudionika koji su ponudili točan odgovor, na način da se na stranici  https://woobox.com unesu imena sudionika koji su ponudili točan odgovor.

Dobitnik/dobitnici nagradnog natječaja bit će objavljeni u roku od 2 (slovima: dva) dana nakon završetka svake etape nagradnog natječaja na Facebook stranici https://www.facebook.com/Regulator.hr. Ime dobitnika nagrade bit će objavljena sukladno odredbi članka 12. ovih Pravila.

Članak 7: NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

1. Kolo ROSAN STOLZ ugradbena slavina za umivaonik – vrijednost nagrade 882,32 kn
2. Kolo  6 servisa Vaillant plinskog kombi bojlera, vrijednost nagrada 6×375,00kn (samo za Vukovarsko-srijemsku županiju i Osječko baranjsku županiju)
3. Kolo TECE BASE vodokotlić + tipka TECE NOW krom sjaj + TECE maxiflex rukavice i TECE građevinski metar, vrijednost nagrade 1447,50 kn
4. Kolo GLAVNA NAGRADA – KLIMA UREĐAJ AZURI NORA 3,2 KW, vrijednost nagrada 3425,00

Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

Nakon završetka Natječaja, dobitnici će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem Facebook objave na Regulator d.o.o. Facebook stranici (https://www.facebook.com/Regulator.hr) na kojoj se odvijao Natječaj.

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac.
Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:
·     sudionik prekrši Pravila;
·     sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
·      se ne pridržavaju pravila Natječaja;
·      sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu.

Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 11: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u Regulatorovom natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. U slučaju da postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika također se mogu objaviti od strane Organizatora i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Regulator d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Regulator d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, slika i sl.) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj nagradni natječaj, i to isključivo, vremenski i teritorijalno neograničeno, u svim medijima.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Članak 12: OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na službenoj Facebook stranici Organizatora u roku od 2 (slovima: dva) dana nakon završetka pojedine etape Natječaja (https://www.facebook.com/Regulator.hr).

Članak 13: POREZI

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

Članak 14: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Vukovaru.

Članak 16: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/Regulator.hr.

Članak 17: IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/Regulator.hr.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)