Pravila nagradnog natječaja

ruj 9, 2019 | Pravila natječaja, Zanimljivosti

Pravila nagradnog natječaja “Osvoji Vaillant plinski kondenzacijski kombi bojler ecoTEC plus + besplatna ugradnja + besplatno puštanje u pogon”

PRAVILA

Članak 1: ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: REGULATOR d.o.o. za trgovinu i usluge. OIB: 81653537589; Adresa 32251 Privlaka, Školska 65; (u daljnjem tekstu: Organizator) u suradnji s tvrkom Vaillant d.o.o., OIB: 65934263539, Heinzelova ul. 60, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj ‘Osvoji Vaillant plinski kondenzacijski kombi bojler ecoTEC plus + besplatna ugradnja + besplatno puštanje u pogon’ (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovoj službenoj Facebook stranici Regulator.hr i promocije tvrtke Vaillant d.o.o. (https://www.facebook.com/Regulator.hr).

Nagradni natječaj traje od 9. Rujna 2019. godine u 12:00h do 21.rujna.2019. godine u 12:00h, a odnosi se na područje cijele Hrvatske.

Nagradu Vaillant plinski kondenzacijski kombi bojler, uz besplatnu dostavu, mogu osvojiti svi građani s područja Republike Hrvatske. Dio nagrade koji se odnosi na ugradnju i puštanje u pogon ograničen je na područje Vukovarsko-srijemske županije.

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Facebook stranici Organizatora https://www.facebook.com/Regulator.hr i/ili na web stranici Organizatora https://regulator.hr.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja. Nagradu u sklopu Natječaja ne može osvojiti ni osoba koja je osvojila nagradu u sklopu bilo kojeg natječaja Organizatora koji se odvijao na Facebook ili web stranici Organizatora u posljednja tri (3) mjeseca od datuma početka ovog Natječaja.

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Cilj Natječaja je da Sudionik u komentaru na objavu koja najavljuje natječaj na službenoj Facebook stranici Regulator d.o.o. https://www.facebook.com/Regulator.hr točno odgovori na postavljeno pitanje. U slučaju višestrukih točnih odgovora pobjednik će se birati nasumično između osoba koje su ispunile uvjete sudjelovanja.

Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA

Dobitnik nagradnog natječaja je osoba koja točno odgovori na nagradno pitanje.U slučaju višestrukih točnih odgovora Dobitnik će se birati nasumično između Sudionika koji su ponudili točan odgovor.

Ime dobitnika nagrade bit će objavljena sukladno odredbi članka 12. ovih Pravila.

Članak 7: NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

  • Vaillant ecoTEC PLUS VU INT 256/5-5 (1 kom) u vrijednosti 11.207,00 kn
  • Besplatna ugradnja bojlera Vaillant ecoTEC PLUS VU INT (za područje Vukovarsko-srijemske županije), u vrijednosti 1.500,00 kn
  • Besplatno puštanje u pogon bojlera Vaillant ecoTEC PLUS VU INT (za područje Vukovarsko-srijemske županije), u vrijednosti 1.000,00 kn

*spojni materijal niju uključen

*isporuka bojlera do mjesec dana

Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

Nakon završetka Natječaja, dobitnici će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem Facebook objave na Regulator d.o.o. Facebook stranici (https://www.facebook.com/Regulator.hr) na kojoj se odvijao Natječaj.

Rok isporuke glavne nagrade iznosi mjesec dana od proglašenja dobitnika.

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac.

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

  • sudionik prekrši Pravila;
  • sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
  • se ne pridržavaju pravila Natječaja;
  • sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

Članak 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu.

Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

Članak 11: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos u Regulatorovom natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. U slučaju da postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika također se mogu objaviti od strane Organizatora i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Regulator d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost, kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba. Ako Sudionici Natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici, smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te REgulator d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, slika i sl.) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj nagradni natječaj, i to isključivo, vremenski i teritorijalno neograničeno, u svim medijima.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Članak 12: OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na službenoj Facebook stranici Organizatora u roku od 2 (slovima: dva) dana nakon završetka Natječaja, odnosno do 23.rujna.2017. godine. (https://www.facebook.com/Regulator.hr).

Članak 13: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Za maloljetnu osobu Suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati.

Maloljetnici se mogu natjecati u nagradnoj igri ukoliko imaju izričitu suglasnost roditelja ili skrbnika.

Prema zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnika i preuzimaju.

Članak 14: POREZI

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

Članak 15: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Vukovaru.

Članak 16: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/Regulator.hr.

Članak 17: IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/Regulator.hr.

9 + 12 =

Zatražite ponudu za proizvod, naručite servis ili pitajte naše stručnjake sve što Vas zanima vezano uz naše usluge i proizode putem našeg obrasca.

Pratite nas i preko naše facebook stranice:

Pin It on Pinterest

Share This